Tjenester

Vi ordner dine Data systemer

· Planlegge innkjøp, og installere nytt utstyr(PC-er,Servere, Nettverksutstyr)

· Planlegge innkjøp, og installere ny programvare

· Konsulenttjenester

· Gjenopprette tapte data

· Oppsett av utstyr og rutiner for sikkerhetskopiering

· Generell feilsøking og reparasjon

· Fjernsupport av klient PC-er og servere